Rabu, 20 Juli 2016

TAKUT KITA HANYA KEPADA ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

MARI ASAH RASA TAKUT KITA HANYA KEPADA ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA, DAN MARI ASAH RASA KEBERANIAN MEMPERJUANGKAN KEBENARAN.

Allah Ta’ala berfirman dalam Hadist Qudsi :
"Aku tidak akan menghimpun dua macam ketakutan bagi Hamba-Ku dan tidak pula akan mengumpulkan dua macam rasa aman baginya. Jika ia merasa aman dari pada-Ku di dalam dunia, Aku akan berikan rasa takut kepadanya pada hari Qiamat. Dan jika ia merasa takut kepada-Ku di alam dunia, Aku akan berikan kepadanya rasa aman pada hari Qiamat"
(HQR Ibnul Mubarak dari Al-Hasan sebagai Hadits Mursal)
----------
Allah Ta’ala memberitakan kepada kita sesungguhnya Dia tidak akan menghimpunkan bagi hamba-Nya dua macam rasa takut dan dua macam rasa aman (rasa tentram).
1. Barang siapa yang merasa takut kepada Allah di alam dunia ini, Allah tidak akan menimpakan rasa takut kepadanya pada hari Qiamat, bahkan Allah menjaganya dan memeliharanya dari kedahsyatan siksa hari akhirat dan akan menjauhkannya dari rasa goncang dan terkejut. Orang yang merasa takut kepada Allah, akan selalu tunduk dan ta'at melakukan perintah-Nya, menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan serta membersihkan dirinya dari segala macam sifat kekejian dan kecelaan.
2. Barangsiapa merasa aman di alam dunia ini, Allah tidak akan memberikan rasa aman dan tentram pada hari Qiamat, malah akan menimpakan rasa takut dan kuatir serta Allah akan menyiksanya sesuai dengan amal perbuatannya.

Allah Ta’ala berfirman :
"Pada hari yang tiada berguna baginya harta benda dan kekayaan, maupun anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati suci dan jernih"
(QS. 26, Asy-Syuara: 88-89)

Tidak ada komentar: